Profil

Revisionskontoret er beliggende i Nakskov bymidte med gode muligheder for parkering i umiddelbar nærhed.
Huset er i 3 plan og indrettet med kontorer og personalelokale. Firmaet har eksisteret siden 1976 og er i dag registreret som aktieselskab med:

Registreret revisor Bente Clausen som direktør.

Ligeledes har Dan Revision Nakskov A/S en afdeling i Holeby på adressen H. Christoffersensvej 3.

Dan Revision beskæftiger p.t. 11 medarbejdere i alderen 21 – 62 år, heraf 3 registrerede revisorer.

Firmaet har anskaffet det nyeste og mest moderne teknologi indenfor Internet og EDB-området, og er således også parat til at servicere kunderne gennem Internet og ved udveksling af EDB-data.

Firmaet har stor erfaring i udarbejdelse af budgetter, periodeopgørelser, årsregnskaber, generationsskifte, støtteordninger m.v. indenfor såvel selskaber, private virksomheder som landbrug, fiskeri, gartneri og byerhverv.

Det vil altid være muligt at få hjælp ved akut opståede problemer og spørgsmål – der vil altid være en medarbejder til rådighed.

Lovpligtige oplysninger
Selskabet Dan Revision Nakskov A/S, Registrerede revisorer har CVR nummer 71580113. Stemmerettighederne indehaves 50% af registreret revisor Bente Skovby Clausen og 50% af registreret revisor Lene Malmros Jensen, som er ansat i revisionsvirksomheden. Rettighederne ejes gennem holdingselskabet Revision Danmark Holding ApS, CVR 28311877.

Med venlig hilsen

DAN REVISION NAKSKOV A/S

Bente Clausen
Registreret revisor