Rentefrit lån

Dato
11/05/2020


Rentefrit lån:

Du har i din e-boks modtaget information fra Skattestyrelsen omkring muligheden for rentefrit lån.

Der er mulighed for at ”låne” den moms eller lønsumsafgift man har betalt i foråret 2020 rentefrit

Med tilbagebetaling til Skattekontoen SENEST den 1. april 2021.

 

Ansøgning om lån foretages på www.virk.dk find Ansøgning om rentefrit lån (midt på siden), du kan som virksomhed ansøge eller vi kan som rådgiver søge på dine vegne. Dette kræver at du sender os en mail med besked om at vi skal gøre det for dig. Ansøgningsfrist den 15. juni 2020.

 

Betingelser for lånet:

Virksomheden kan ikke ansøge om et lån, hvis en eller flere situationer gælder.

Hvis virksomheden:

 • er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
 • indenfor de sidste tre år har fået en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse i afregningsperioden
 • har en fysisk eller juridisk person i virksomheden, der inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289 (en fysisk eller juridisk person kan være en, der ejer virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden)
 • er en offentlig institution
 • i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, med mindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre.

Betingelser for lånet

 • Udbetalte lån skal tilbagebetales den 1. april 2021.
 • Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det lån, som er udbetalt, tilbagebetales senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse.
 • Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks.
 • Hvis virksomheden ikke tilbagebetaler lånet, bliver der opkrævet renter.
 • Manglende tilbagebetaling af lånet kan medføre, at kravet bliver overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse.
 • Virksomheder med kvartalsvis afregning af moms kan låne et beløb, der svarer til det momsbeløb, som virksomheden har angivet for fjerde kvartal 2019 med angivelsesfrist den 2. marts 2020 (lovens § 1).
 • Virksomheder med halvårlig afregning af moms kan låne et beløb, der svarer til det momsbeløb, som virksomheden har angivet for andet halvår 2019 med angivelsesfrist den 2. marts 2020 (lovens § 2).
 • Hvis virksomheden skylder penge på Skattekontoen eller har gæld, der er sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, vil det skyldige beløb blive modregnet i lånet.
 • Lån kan ikke overstige afgiftstilsvaret, som ligger til grund for lånet, efter eventuelle negative reguleringer.

Virksomheden er forpligtet til straks at gøre Skattestyrelsen opmærksom på forhold, der gør, at de ikke længere er berettiget til lånet.

 

Trin for trin

 1. 1Skriv det se-nummer eller cvr-nummer, som anvendes til indberetning af moms.
 2. 2Hvis virksomhedens rådgiver udfylder blanketten, skal cvr-nummer for rådgiveren oplyses.
 3. 3Bekræft, at virksomheden lever op til kravene for at få et rentefrit lån.
 4. 4Oplys, om der har været foretaget ejerskifte på mere end 50 %. Hvis ja, vedhæft revisorerklæring.
 5. 5Accepter betingelserne for lånet.
 6. 6Send blanketten.

Efter ansøgning

 • Du vil modtage svar på ansøgningen i Meddelelsesarkivet på skat.dk/tastselverhverv.
 • Du kan forvente at få svar indenfor 5 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres).
 • Udbetalingen vil ske via virksomhedens NemKonto.

Tilbage til nyhedsoversigt