Nye regler for omregistrering af IVS

Dato
26/02/2021


Lettelser i omregistrering af IVS til ApS er trådt i kraft 26. februar 2021. Dels fristen, og dels kapitalkravet.

Tidsfristen

Fristen for omregistrering er forlænget fra 15.4.2021 til 15.10.2021. Hvis iværksætterselskabet ikke er omregistreret senest 15.10.2021, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for omregistrering. Derefter kan der ske tvangsløsning.

Kapital

Kravet om kapital på omregistreringstidspunktet er lempet, således at der blot skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital (fx 1.000 kr.) og minimumskapitalen 40.000 kr. I eksemplet, altså indbetaling af 39.000 kr. Dette kaldes også restkapitalen.

Evt. negative frie reserver skal således ikke også indbetales. Det betyder man kan omregistrere selskabet med en samlet egenkapital som udgør mindre end 40.000 kr. Eller sågar negativ egenkapital. Hvis der er igennem årene er opbygget negativ frie reserver med fx 500.000 kroner, er dette således ikke længere til hinder for en omregistrering. Hvis der er 1.000 kr. i selskabskapital, kræver omregistreringen blot at der indbetales yderligere 39.000 kr. Selskabet vil herefter have en selskabskapital på 40.000 kr. samt negative frie reserver på 500.000 kr. Egenkapitalen i alt vil udgøre -460.000 kr.

Indbetaling hvordan?

Indbetaling af restkapital skal ske efter selskabslovens kapitel 10 om kapitalforhøjelser. Indbetaling af restkapital kan ske ved enten:

  • Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling.
  • Kapitalforhøjelse ved indbetaling af andre værdier end kontanter, for eksempel en bil. Herved kræves vurderingsberetning.
  • Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, fx ændring af selskabets gæld til kapitalejer, til virksomhedskapital.
  • Kapitalforhøjelse i form af fondsforhøjelse, hvorved der overføres fra selskabets reserver til selskabskapitalen. Der kan anvendes alle reserver under egenkapitalen, med undtagelse af ”reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” og ”reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs”.
  • Konvertible gældsbreve.

Revisor

Der behøves ikke længere nogen erklæring fra godkendt revisor om kapitalens tilstedeværelse. Det vil sige at der kan ske omregistrering uden at godkendt revisor er indblandet.

Der vil dog blive behov for godkendt revisor, hvis der skal indskydes andre værdier end kontanter. Eller hvis selskabet sendes til tvangsopløsning og skal genoptages.

Omregistrering er gebyrfrit for selskabet.

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere.


Tilbage til nyhedsoversigt